Muziek

 

De muziek van het leven horen” gaat veel dieper dan dat wij denken.Ik ben aangeraakt door Marret Vonhoff en ben haar dankbaar wat zij mij heeft mogen laten zien.

 

 

 

Muziek horen wij dagelijks op radio, televisie, internet, CD. Vele mensen bespelen zelf een instrument. Muziek beroert ons. Het laat ons aan iets denken, voelen of horen aan wat op dat moment bij zijn/haar belevingswereld past. We gebruiken het bij feesten maar ook begrafenissen, we kunnen er bij lachen en huilen en alle gradaties daartussen. Muziek ( geluid ) kan helen, rustig maken maar ons ook stil laten worden.

Grote filosofen, wijsgeren en musici zoals bijvoorbeeld  Pythagoras en Plato, onderwezen dat muziek de basis is van Alles, van het hele Universum.

In de oudheid, in alle culturen, spirituele tradities en scheppingsverhalen wordt opgemerkt dat het Leven tot stand is gekomen door geluid. Het Universum is geluid, is trilling/frequentie. Nada Brahma! Hier is veel over te lezen op internet.

 

 

Halverwege de 20e eeuw begint deze oude wijsheid door te dringen in de westerse wereld. Ook de wetenschap erkent telkens meer deze oude wijsheid.

De kwantumfysica  heeft de wereld van de wetenschap op zijn kop gezet door aan te tonen dat in de wereld van de kleinste deeltjes van de materie geheel andere natuurwetten gaan gelden dan de tot nu toe algemeen aanvaarde natuurwetten. Einstein ontdekte dat de basis van materie enegie is en dat materie in feite gecondenseerde energie is. Alles bestaat uit energie en is in beweging.Inmiddels worden geluid en trillingen ook gebruikt om materie te vernaderen en zichtbaar te maken dat materie ook bewegende energie is.Cymatica is de wetenschap die daar mee bezig is.

Ik ben geen wetenschapper en wil dus niet te diep op dit soort zaken in gaan. Op internet valt hier zoveel over te lezen.

Solfeggio frequenties leren ons dat verschillende frequenties hun verschillende uitwerking hebben.

Bekende Muziek met helende werking vinden wij onder andere in muziekstukken van Mozart en Bach. Het is bekend dat koeien bijvoorbeeld meer melk geven door in hun stal muziek te draaien van Mozart. Bijvoorbeeld het concert voor fluit en harp in D Major.

Muziek/geluid wordt binnen de geneeskunde steeds meer toegepast. Binnen de radiologie is het herkenbaar maar inmiddels wordt geluid ook al ingezet voor o.a. het behandelen/verwijderen van kankertumoren .

Dat gedachten en spraak ook frequentie/trilling zijn beschrijf ik onder het tabblad : spraak.

Muziek en Fibonacci/Gulden snede

Binnen de muziekkunst kom je ook de bekende Fibonacci-reeks tegen. De opbouw van de pianotoetsen bijvoorbeeld volgt de Fibonaccireeks. Een octaaf op een piano wordt gespeeld met 8 witte toetsen en 5 zwarte. In totaal zijn dat 13 toetsen. De zwarte toetsen zijn verdeeld in twee en drie. Dus de Fibonacci-reeks: 2, 3, 5, 8, 13!

Bekende componisten zoals Batók en Debussy hebben de Fibonacci-reeks in hun werk verstopt. Of zij dat bewust of onbewust deden is onbekend.

 

www.musicpersonare.com