Phi taal zijn

Phi taal Zijn klinkt als Vitaal Zijn.

Phi-taal-zijn is ontstaan in het Leven van Rosemareine.

Rosemareine deelt haar, door het leven opgedane, kennis en inzichten met mensen die behoefte hebben aan iemand die met “andere ogen “ kijkt en voelt naar levensvragen en emoties.

Met ander ogen kijken betekent in haar opinie ook anders voelen. De wereld krijgt kleur en het leven krijgt klank. “Het leven wordt een feestje als je de cadeautjes kunt zien die je worden aangereikt”….dit neemt niet weg dat het leven daardoor opeens vrij is van gebeurtenissen die wij liever niet willen meemaken. De manier waarop wij deze ervaren verandert. Hierdoor komt er ruimte om het leven op een andere manier vorm te geven.

De Stilte in de natuur en in onszelf is de plek waar transformatie/verandering kan plaatsvinden.

Rosemareine nodigt je uit deze Stilte-plek te ervaren. dat kan op diverse manieren. Voel jouw verbonden zijn en her-inner. Het is een startpunt om het leven met andere ogen te bezien en van daaruit verandering te scheppen…

Indien jij dat wilt kan Rosemareine met jou meekijken in het proces wat plaatsvindt.

Haar  werd eens  gezegd:  “ jij bent  in staat om situaties heen te kijken, er achter “.

Niets in het leven staat op zichzelf. Rosemareine is geraakt door de  “Stille“ schoonheid , invloed en boodschappen van de natuur waarmee wij zijn verbonden. Verbonden in beweging,  zichtbaar en onzichtbaar. Wanneer er beweging is is er resonantie, frequentie, klank, geluid. Elke actie geeft een reactie.  Ieder van ons is onderdeel van en verbonden met het totale Leven, een Eenheid. Dé klankvolle dans van het Leven….

Dit is waardoor Rosemareine met andere ogen heeft leren kijken en daardoor voelen waardoor zij het leven op een totaal andere manier kan zien en beleven als voorheen.

Phi:

Wat de naam  Phi-taal-zijn  heeft doen ontstaan is de spiraalvorm die overal in het Leven is terug te vinden. In de opbouw van onder andere planten, muziek, schelpen, sterrenstelsel, het menselijke lichaam, kunst, architectuur etc…Het kenmerkt zich door een groei van binnenuit waarin de verhoudingen, in een oneindige getallenreeks, overal gelijk zijn en er een volledige harmonie is.  In de wiskunde spreken we in dit kader over  phi /de gulden snede.

De spiraal wordt ook  de spiraal van Fibonacci genoemd.  Zijn vorm is er een van een interne harmonie, Het oog van de spiraal is wordt ook wel  ” het oog van God ” genoemd. Andere termen kunnen zijn:  oervorm, nulpunt, stiltepunt….

Taal is een manier om tot communicatie en verbinding te komen. Tijdens haar leven leerde Rosemareine dat er niet alleen gesproken of non-verbale taal is maar dat er ook een Universele taal is welke zich laat zien in geluid, ritme, kleur ,vorm en getal.  Rosemareine maakt bij het anders kijken gebruik van deze elemanten en deelt dit graag. Zij is geboeid door de wijsheid en verbondenheid die het leven in zich draagt en welke elk mens tot zijn beschikking heeft. Bewust of onbewust.

Zijn:

To  Be, Zijn……..be-leven van de Stille plek in jou en in de natuur. De plek, de bron van verandering. De plek om bewust te worden wat onbewust is om step by step in het woelige leven van elke dag in harmonie te kunnen ZIJN met het Leven. .

“Alles ist in Ein-Klang..” of  “everything is in one note ” [Marret Vonhoff]

Veel “ont”-dekkings plezier……